red-cp-background

Bu siteyi kullanımınıza dair Şart ve Koşullar

Bu siteye erişmek suretiyle aşağıda yer alan ya da bu sitenin başka bölümlerinde bulunan ya da atıfta bulunulan tüm şartlarımızı, koşullarımızı ve gizlilik politikalarımızı onaylar ve kabul edersiniz ("Anlaşma"). Bu Anlaşmayı kabul etmezseniz bu siteye erişiminize izin verilmez. Ayrıca, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak istediğimiz zaman işbu Anlaşma’da değişiklikler yapabileceğimizi; ve bu Anlaşmada yapılacak tüm değişikliklerin, bu sitede yayınladığımız andan itibaren anında geçerlilik kazanacağını; ve bu siteye her erişiminizde bu Anlaşmayı gözden geçirerek Anlaşmada yapılan tüm değişikliklerden haberdar olup bunları kabul edeceğinizi onaylar ve kabul edersiniz. Ayrıca, aksinin açıkça belirtmediği durumlarda, bu Anlaşmanın yalnızca bu site ve çevrimiçi faaliyetlerimiz için geçerli olacağını ve çevrimdışı faaliyetlerimizin hiçbiri için geçerli olmadığını onaylar ve kabul edersiniz.

Bu sitede yer alan ya da bu site vasıtasıyla sağlanan, hiçbir sınırlama olmaksızın, içerikler, veriler, yazılımlar, bilgiler, ürünler ve hizmetler dahil tüm materyallerin ("Materyaller") telif hakkı, ticari marka, hizmet markası, patent, ticari sır veya diğer müseccel haklarla koruma altında olduğunu; bu Anlaşmayla açıkça izin verilmediği müddetçe, Materyallerin kullanımının kesinlikle yasak olduğunu; biz ve/veya ilgili hak sahibi/sahipleri siz önceden yazılı izin vermedikçe Materyallerin hiçbirini satmayacağınızı, lisanslamayacağınızı, kiralamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, basmayacağınızı, kopyalamayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, indirmeyeceğinizi, iletmeyeceğinizi, dağıtmayacağınızı, alenen sergilemeyeceğinizi, alenen icra etmeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, düzenlemeyeceğinizi, uyarlamayacağınızı, derlemeyeceğinizi veya türevsel biçimlerini oluşturmayacağınızı (herhangi bir sınırlama olmaksızın, koleksiyonlar, derlemeler, veri tabanları veya dizinler oluşturmak amacıyla çerçeveleme veya sistematik olarak alma yoluyla dahil olmak üzere); ve size önceden yazılı izin vermediğimiz müddetçe sitede gezinmek ya da arama yapmak için herhangi bir İnternet tarayıcısı (genel olarak kullanılan üçüncü taraf tarayıcılar hariç), motorları, yazılımları, örümcekleri, robotları, avatarları, gereçleri, araçları veya bunların dışında cihaz ya da mekanizmaları kullanmanın kesinlikle yasak olduğunu onaylar ve kabul edersiniz. Yukarıda yazılanlara bakılmaksızın, yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanımlarınız için, tüm telif hakları ve diğer müseccel uyarıları ihlal etmeden, Materyalleri indirebilir ya da birer kopyasını basabilirsiniz.

Bizim, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, herhangi bir zamanda, bildirim yaparak ya da yapmaksızın, sizin ya da diğer tarafların siteye veya herhangi bir Materyale, kısmen ya da tamamen erişiminizi engelleyebileceğimizi ya da sonlandırabileceğimizi, veya sitenin ya da herhangi bir Materyalin herhangi bir hususunu ya da özelliğini değiştirebileceğimiz ya da durdurabileceğimizi (herhangi bir sınırlama olmaksızın, sitenin tamamen durdurulması dahil); ve bu Anlaşmanın diğer herhangi bir hükmünü sınırlamaksızın, siteyle, Materyallerle ya da Anlaşmayla bağlantılı olarak kanun ya da hakkaniyet çerçevesinde her türlü eylemde bulunma hakkını saklı tuttuğumuzu onaylar ve kabul edersiniz. Ayrıca özellikle aksini belirtmediğimiz müddetçe, bu siteden diğer sitelere olan hiçbir bağlantının, bu siteleri onayladığımız ya da bu siteleri işletenlerle herhangi bir şekilde ilişkili olduğumuz anlamına gelmediğini; bu sitelerin bizim kontrolümüz altında olmadığını; ve bu sitelerde ya da bu siteler vasıtasıyla sağlanan hiçbir materyalden (herhangi bir sınırlama olmaksızın, içerikler, veriler, yazılımlar, bilgiler, ürünler ve hizmetler dahil) veya bu sitelerin uygunluğu, ahlaklılığı, yasallığı, telif haklarına uygunluğu, doğruluğu veya diğer yönlerinden sorumlu olmadığımızı onaylar ve kabul edersiniz.

BU SİTENİN VE TÜM "MATERYALLERİN" YALNIZCA TÜKETİCİLERE GENEL BİLGİLER SAĞLAMA AMACI TAŞIDIĞINI; NE BU SİTENİN NE DE "MATERYALLERDEN" HERHANGİ BİRİNİN TIBBİ VEYA PROFESYONEL SAĞLIK TAVSİYESİ, TEŞHİSİ, KONSÜLTASYONU, TEDAVİSİ, İÇERİKLERİ, VERİLERİ, YAZILIMLARI, BİLGİLERİ, ÜRÜNLERİ VE/VEYA HİZMETLERİ TATBİK ETME YA DA SAĞLAMA AMACI TAŞIMADIĞINI YA DA BU SIRALANANLARI TATBİK ETMEDİĞİNİ VEYA SAĞLAMADIĞINI; VE TIP YA DA SAĞLIK TAVSİYESİ, TEŞHİSİ, KONSÜLTASYONU, TEDAVİSİ, İÇERİKLERİ, VERİLERİ, YAZILIMLARI, BİLGİLERİ, ÜRÜNLERİ VE/VEYA HİZMETLERİ İÇİN DAİMA BU KONULARDA NİTELİKLİ SAĞLAYICILARA BAŞVURACAĞINIZI ONAYLAR VE KABUL EDERSİNİZ. AYRICA BU SİTEDE BULUNAN YA DA BU SİTE VASITASIYLA SAĞLANAN TÜM TIP VE SAĞLIK SAĞLAYICILARI VEYA DİĞER DİZİNLER VEYA BULUCULARIN (SINIRLAMA OLMAKSIZIN, BUNLARIN İÇERİKLERİ VE SONUÇLARI DAHİL) YALNIZCA TÜKETİCİLERE GENEL BİLGİ SAĞLAMA AMACI TAŞIDIĞINI VE BİZİM BUNLARI ONAYLADIĞIMIZ YA DA BU SAĞLAYICILARLA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İLİŞKİLİ OLDUĞUMUZ ANLAMINA GELMEDİĞİNİ ONAYLAR VE KABUL EDERSİNİZ.

BU SİTENİN VE "MATERYALLERİN" KULLANIMIYLA İLGİLİ RİSKİN KENDİNİZE AİT OLDUĞUNU VE BUNLARIN "OLDUĞU GİBİ" VE "BULUNDUĞU GİBİ" TEMELİNDE SAĞLANDIĞINI; BU SİTE YA DA HERHANGİ BİR "MATERYAL" HAKKINDA AÇIK YA DA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ, BEYAN VEYA ONAY SAĞLAMADIĞIMIZI (SINIRLAMA OLMAKSIZIN, SAHİPLİK, İHLAL ETMEME, TİCARETE ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL); VE BU SİTENİN YA DA HERHANGİ BİR "MATERYALİN" HATASIZ, GÜVENİLİR, DOĞRU, İŞE YARAR, ZAMANINDA SAĞLANMIŞ, KESİNTİSİZ, GÜVENLİ, KUSURSUZ VEYA HATASIZ(SINIRLAMA OLMAKSIZIN, VİRÜSSÜZ, SOLUCANSIZ, TROJANSIZ, DİĞER ZARARLI KOD VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERİ İÇERMEZ DURUMDA OLMASI DAHİL) OLDUĞU YÖNÜNDE BİR GARANTİ VEYA BEYAN SAĞLAMADIĞIMIZI ONAYLAR VE KABUL EDERSİNİZ. BELİRLİ GARANTİLERİN DIŞLANMASI VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEYEN YARGI BÖLGELERİNDE, BİZİM, İŞTİRAKLERİMİZİN, BAĞLI ŞİRKETLERİMİZİN, LİSANS SAHİPLERİMİZİN VE TEDARİKÇİLERİMİZİN SORUMLULUĞU YASANIN İZİN VERDİĞİ ORANDA SINIRLANDIRILACAKTIR.

BİZİM, İŞTİRAKLERİMİZİN, BAĞLI ŞİRKETLERİMİZİN, LİSANS SAHİPLERİMİZİN VE/VEYA TEDARİKÇİLERİMİZİN HİÇBİR DURUMDA BU SİTENİN YA DA HERHANGİ BİR "MATERYALİN" KULLANIMI, YANLIŞ KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASIYLA İLGİLİ DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, RİSK SEBEBİYLE OLUŞAN, ÖZEL, CEZAİ, CEZALANDIRICI VEYA DİĞER ZARARLARA KARŞI (SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİİLE, İHMALE, KUSURSUZ SORUMLULUĞA VEYA BAŞKA BİR ŞEYE DAYALI OLMASINA BAKILMAKSIZIN VE BİZ VE/VEYA İŞTİRAKLERİMİZ, BAĞLI ŞİRKETLERİMİZ, LİSANS SAHİPLERİMİZ VE/VEYA TEDARİKÇİLERİMİZE OLUŞABİLECEK ZARARLAR BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ) SORUMLU OLMAYACAĞIMIZI; VE BU SİTENİN HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNDEN, HERHANGİ BİR "MATERYALDEN" VEYA BU ANLAŞMADAN MEMNUN DEĞİLSENİZ YA DA BUNLARLA İLGİLİ OLARAK ZARARA UĞRADIĞINIZI İDDİA EDİYORSANIZ, TEK VE YEGANE ÇARENİZİN BU SİTEYİ VE TÜM "MATERYALLERİ" KULLANMAYI BIRAKMAK OLDUĞUNU ONAYLAR VE KABUL EDERSİNİZ. ARIZİ VE RİSK SEBEBİYLE OLUŞAN ZARARLARIN DIŞLANMASI VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEYEN YARGI BÖLGELERİNDE, BİZİM, İŞTİRAKLERİMİZİN, BAĞLI ŞİRKETLERİMİZİN, LİSANS SAHİPLERİMİZİN VE TEDARİKÇİLERİMİZİN SORUMLULUĞU YASANIN İZİN VERDİĞİ ORANDA SINIRLANDIRILACAKTIR

Bu siteyi ya da herhangi Materyali kullanımınız, yanlış kullanımınız veya kullanamayışınızla veya bu Anlaşmayı, herhangi bir kanun, kural ya da düzenlemeyi ya da herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir hakkını ihlal edişinizle bağlantılı olarak oluşacak tüm hak talepleri, zararlar, kayıplar, yükümlülükler, mahkeme kararları, masraflar ve giderlere karşı (makul avukatlık ücretleri ve masrafları dahil) bizi ve iştiraklerimiz, haleflerimizi, atadıklarımızı, bağlı şirketlerimizi, lisans sahiplerimizi ve tedarikçilerimizi ve bunların tüm ilgili memurları, idarecileri, çalışanları ve danışmanlarını koruyacağınızı ve tazmin edeceğinizi; bu tür tazminat taleplerini münhasıran savunma ve kontrol etme hakkını saklı tuttuğumuzu; ve bu savunmalarda bizimle tam işbirliği halinde olacağınızı onaylar ve kabul edersiniz.

Dünyanın herhangi bir içtihat kanunu, nizami kanun, düzenleyici kanun, yazılı kanun veya diğer kanunun bu siteye veya herhangi bir Materyale erişimi uygunsuz ya da yasa dışı kabul ettiği ya da sizin almış durumda olmadığınız bir izin ya da rızaya tabi kıldığı ya da bu Anlaşmayı kısmen ya da tamamen geçersiz kıldığı bir yargı bölgesinde bulunuyorsanız, bu siteye ya da herhangi bir Materyale erişim izniniz bulunmamaktadır. Ayrıca, kanun hükmüyle ilgili uyuşmazlıklar hariç olmak üzere, bu Anlaşmanın New York Eyaleti yasalarına göre işletileceği ve yorumlanacağını; bu sitenin veya herhangi bir Materyalin kullanımı, yanlış kullanımı ya da kullanılamayışıyla veya bu Anlaşmayla ilişkili tüm hak talepleri ve davaların New York Eyaletinde bulunan eyalet mahkemeleri ya da federal mahkemelerde görüleceğini; tüm bu tür hak talebi veya davaların görülmesi amacıyla gayri kabili rücu olarak bu mahkemelerin münhasır şahsi yargılama yetkisine teslim olacağınızı ve bu mahkemelere yargı yetkisi, yeri veya yetkisiz mahkeme itirazları yapma hakkınızdan gayri kabili rücu olarak feragat ettiğinizi onaylar ve kabul edersiniz.
Herhangi bir mahkeme ya da uygun yargılama yetkisine sahip başka bir heyet tarafından bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün uygulanabilir nitelikte olmadığına karar verilmesi halinde, bu hükmün, Anlaşmanın diğer hükümlerinin geçerliliklerini tam olarak koruyacağı şekilde, Anlaşmadan çıkarılacağını veya gerekli olan asgari kapsam dahilinde sınırlandırılacağını; bu Anlaşmanın, konusuyla alakadar olarak sizin ve bizim aramızda yer alan tek anlaşma olduğunu ve siz ve bizim aramızda daha önceden yapılmış tüm anlaşmalar veya mutabakatları yürürlükten kaldırdığını; bu Anlaşmanın bizim tarafımızdan yapılmadığı ve Anlaşmanın başka bir yerinde özellikle belirtilmediği müddetçe kısmen ya da tamamen tadil edilemeyeceğini; ve bu sitede veya bu site vasıtasıyla sağlanan ve bu Anlaşmanın şartlarıyla uyumsuz olan her şeyin, bu Anlaşmanın şartlarınca hükümsüz kılındığını onaylar ve kabul edersiniz.

TELİF HAKKI İHLALİ İDDİASINDA BULUNMA PROSEDÜRÜ

Başkalarının fikri mülkiyetlerine saygı duyarız ve sizden ve tüm site kullanıcılarımız, iştiraklerimiz, lisans sahiplerimiz ve tedarikçilerimizden de aynısını yapmalarını bekleriz. Telif hakkıyla korunan bir çalışmanızın kopyalandığını ve bu sitede telif hakkı ihlali olacak şekilde erişilebilir vaziyette olduğunu düşünüyorsanız, telif hakkı temsilcimize aşağıdaki bilgilerin hepsini sağlayarak bizi bilgilendirebilirsiniz:

  • Telif hakkı sahibinin veya telif hakkı sahibi adına hareket etme yetkisine sahip kişi ya da kuruluşun elektronik ya da ıslak imzası.
  • Telif hakkıyla korunan ve ihlal edildiği iddia edilen eserin net bir tanımı.
  • İddia edilen ihlal faaliyetinin net bir tanımı (bu sitedeki belirli İnternet sayfası adresi dahil).
  • Eserin orijinal kopyasının ya da telifli bir kopyasının bulunduğu yerin kesin tanımı (örneğin, bu sitede yer almayan belirli bir İnternet sayfası adresi).
  • Adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz.
  • İhtilaflı kullanıma telif hakkı sahibi, telif hakkı sahibi adına hareket etme yetkisine sahip kişi ya da kuruluş ya da yasa tarafından izin verilmediğine samimi olarak inandığınızı belirten yazılı bir beyan.
  • Yukarıdaki bilgilerin tümünün doğru olduğu ve sizin telif hakkı sahibi ya da telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili kişi olduğunuz yönünde yeminli olarak verilmiş yazılı bir beyan.

 

Bu sitede telif hakkı ihlali iddiası bildirimlerinden sorumlu temsilcimize şu şekilde ulaşabilirsiniz: Ms. Nina Gillman, Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue, New York, New York, 10022, 1-800-468-6502, colgate-palmolive_consumer_affairs@colpal.com.