red-cp-background

COLGATE-PALMOLIVE TÜRKİYE ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Tutkumuz ve hedefimiz, şirketimizin büyümesi, çalışanlarımızın gelişmesi, ailelerimize ve toplumumuza daha fazla yarar sağlaması, Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Enerji konularında mükemmelliğe ulaşmasıdır.

Sürekli Geliştirme ve İyileştirme, Global Takım Çalışması ve Duyarlılık, evrensel ilkelerimizdir. 

Müşteri ve çalışanlarımızın memnuniyetini ve güvenilirliğimizi en üst düzeyde tutmak, müşterilerimize performans, ürün güvenilirliği ve değer garantisi veren yüksek kalitede ürünler sunmak ortak amacımızdır. Bu amaca ulaşmak için yasal mevzuat ve şartlara uymak, kalitemizi, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini, çevre güvenliğini, enerji verimliliği, kullanımı ve tüketimini, bilgi güvenliğini ve iş sonuçlarımızı Fabrika Performans ve Güvenilirlik ilkeleri rehberliğinde sürekli iyileştirmek, kayıpları engellemek, ön şartlarımızdır.

Tüm çalışmalarımızı, dünyada öncü olacak seviyede İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre performansı gösteren bir kültür ile sürdürmek için anlayışımız: 

 • Hiçbir iş çevre ve insan sağlığını tehlikeye atacak kadar acele ve önemli olamaz.
 • Tüm kazalar ve yaralanmalar engellenebilir
 • Herkes hem kendisinin hem başkalarının güvenli çalışmasından sorumludur.
 • Tüm çalışmalarımızda iş sağlığı ve çevre güvenliği risklerini en aza indirmektir.

Hedefimize ulaşmak için belirlediğimiz ortak prensiplerimiz:

 • Sürdürülebilirlik: Attığımız her adımın uzun dönem yarar sağlamasını gözetmek,
 • Katılımcı Çalışma Ortamı: Hedefler, kararlar ve aktivitelerin takım çalışması ile belirlenmesini sağlamak,
 • Açık İletişim: Tüm paydaşlarımızla güvene dayalı, uzun süreli ve olumlu ilişkiler kurmak,
 • Farkındalık: Çalışanlarımızı sürekli eğiterek şirketimizdeki kalite, iş sağlığı, çevre ve bilgi güvenliğini koruma bilincini, bilgisini ve becerisini sağlamak,
 • Sıfır Kayıp: Her işi, her çeşit kaybı engellemek perspektifiyle yapmak,
 • Bilgi Güvenliği: Varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlayan yapılar kurmak,
 • Yönetim Sistemleri: Kalite, Bilgi Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Enerji, Fabrika Performans ve Güvenilirliği Yönetim Sistemleri kurmak, tüm iş süreçlerimize yansıtmak ve sürekli geliştirmek,
 • Risk Yönetimi: Sürekliliğin ve güvenilirliğin sağlanması için şirketimizin ve tüm paydaşlarımızın bizden kaynaklı karşılaşabileceği riskleri belirlemek ve bu riskleri en aza indirmek için gereken şartları ve kaynakları sağlamak,
 • Enerji Yönetimi: Enerji performansını arttıran tasarım, ürün ve hizmetleri desteklemek, enerji hedeflerini gerçekleştirmek için gereken bilgi ve kaynakları sağlamak.

Yukarıda belirttiklerimizi şirketimizin politikası, paydaşlarımıza duyduğumuz saygının ve varlığımızı sürdürmenin temeli ve çalışanlarımızın taahhüdü olarak kabul ediyoruz.

If you need English version please click to see