red-cp-background

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

Sayın Yetkili,

Colgate Palmolive Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tarafıma iletmiş olduğu 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARIM İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİNİ okuduğumu ve anladığımı, bu doğrultuda belirtilen kişisel verilerimin ilgili metin kapsamı ile sınırlı olmak üzere işlenmesine(toplanmasına, saklanmasına, kullanılmasına, yurtiçi ve yurtdışına aktarımına) açık rıza veriyorum.